MAGIC FLOWER
Regulamin

WARUNKI OGÓLNE
1. Magic Flower z siedzibą w OUTLET PARK w Szczecinie, ul. Struga 42, NIP 854 204 06 55,umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym: www.magicflower.pl (Sklep). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest MAGIC FLOWER Kamila Miśniakiewicz, ul. Struga 42, 70-784 Szczecin, NIP 854 204
06 55.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, składania zamówień w Sklepie orazzasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie,poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
5. Towary w Sklepie są szczegółowo opisane. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o jego cenie i zwartości, itp.

PRODUKTY
1. Wszystkie produkty zamieszczone na stronie, są dostępne w dostawie na terenie Szczecina oraz odbioru osobistego na stoisku w galerii OUTLET PARK w Szczecinie.
2. Niektóre kwiaty mogą posiadać kolce przy łodygach, bądź mogą wywoływać uczulenie.
3. Niektóre produkty mogą być w danym momencie niedostępne, pomimo, że na stronie istnieje możliwość ich zakupu . W takim przypadku rezerwujemy sobie prawo do ich zastąpienia produktem podobnym, bądź o podobnej wartości i jakości.
4. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, bądź jego części, nabywca zostanie poinformowany o tym, a zapłata zostanie zwrócona, nie później niż w przeciągu 7 dni od dokonanej płatności.
5. W przypadku niektórych produktów może wystąpić niemożność dostarczenia ich tego samego dnia. Szczegółowe informacje uzyskać można pod naszym numerem telefonu, bądź skontaktujemy się po złożeniu zamówienia.

ZAMÓWIENIA / PŁATNOŚCI
1. Zamówienia składane są poprzez stronę internetową, (korzystając z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych), telefonicznie lub drogą e-mail. Do składania zamówień drogą elektroniczną Klient potrzebuje dostępu do internetu.
2. Klient może składać zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Magic Flower 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jedynie zamówienia składane telefonicznie lub za pośrednictwem portali społecznościowych przyjmowane są od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00-20:00.
3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wybrać produkty, które chce nabyć oraz określić ich ilość poprzez dodanie do „Koszyka”. W dalszym kroku Klient określa adres dostawy. Na koniec Klient dokonuje wyboru metody płatności.
4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, zwłaszcza pól oznaczonych *. W przypadku, gdy podane dane są niedokładne, w szczególności jeśli dane adresowe uniemożliwiają prawidłowe doręczenie zamówionego towaru Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem i ustalenia poprawnych danych.
5. Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz” Klient może dokonać modyfikacji zamówienia lub wybranych metod płatności za pośrednictwem sieci internet. Po złożeniu zamówienia możliwość taka istnieje za pośrednictwem połączenia telefonicznego.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą e-mail wygenerowane automatycznie potwierdzenie dokonanego zamówienia.
7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a MAGIC FLOWER Kamila Miśniakiewicz dotycząca zakupu danego produktu na stronie www.magicflower.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na www.magicflower.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
8. Przy procesie płatności serwisy, z których korzystamy wymagają podania danych płatniczych.
9. Wszystkie dane, które zostają podane w naszym serwisie są w pełni chronione. Używana jest technologia SSL, zapewniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa.
10. Płatności dokonywane są za pomocą kart płatniczych, systemów PayPal i PayU oraz przelewem bankowym na rachunek MAGIC FLOWER Kamila Miśniakiewicz, GBS Bank 32 8355 0009 0071 8396 2000 0001, w tytule należy wpisać nr zamówienia.
11. Do 20 minut od złożenia zamówienia można z niego zrezygnować, kontaktując się telefonicznie, bądź wysyłając maila na adres info@magicflower.pl.
12. Klienci Sklepu, poprzez złożenie zamówienia, świadomie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych, potrzebnych do realizacji składanego zamówienia.
13. Sklep internetowy www.magicflower.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133, poz.833). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Sklep zobowiązuje się do nieudostępniania w/w danych osobom trzecim na inne cele niż te związane z realizacją zamówienia.

DOSTAWA
1. Magic Flower realizuje wyłącznie zamówienia prawidłowo opłacone.
2. Realizacja dostawy dokonywana jest po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie bankowym przez Magic Flower.
3. Dopuszcza się realizację dostawy przed zaksięgowaniem  wpłaty na koncie Magic Flower po uprzednim przesłaniu przez Klienta potwierdzenia dokonania wpłaty. W opisywanym przypadku Magic Flower zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji przesyłki bez podania przyczyn.
4. Jeżeli w wyznaczonym przez Klienta czasie doręczenia przesyłki Odbiorcy nie będzie pod wskazanym w zamówieniu adresem, kurier pozostawi wiadomość, w której zawarta będzie informacja o przesyłce, adresie kwiaciarni realizującej zamówienie oraz o danych kontaktowych Magic Flower lub o danych firmy kurierskiej realizującej przesyłkę. W przypadku podania przez Klienta numeru kontaktowego do Odbiorcy przesyłki kwiatowej kurier będzie kontaktował się z Odbiorcą przesyłki telefonicznie.
5. Darmowa dostawa realizowana jest w granicach Szczecin – Prawobrzeże, poza tym obszarem koszt dostawy uzależniony jest od stawek firmy przewozowej.
6. Zamówienia można również odbierać osobiście na stoisku Magic Flower zlokalizowanym w OUTLET PARK w Szczecinie, ul. Struga 42.

ZAMIESZCZANIE TREŚCI W POLU „BILECIK”
1. Nadawca przesyłki ma możliwość komunikacji z Odbiorcą poprzez umieszczenie w trakcie składania zamówienia informacji tekstowej, która zostanie wydrukowana lub napisana odręcznie oraz doręczona Odbiorcy wraz z przesyłką.
2. Informacje tekstowe nie mogą zawierać treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, przedstawiać przemocy w jakiejkolwiek postaci, uprzedzeń rasowych czy narodowościowych, konfliktów zbrojnych lub treści mogących wywołać uczucie zgorszenia u Odbiorcy.

3. W przypadku stwierdzenia przez Magic Flower treści o których mowa w pkt. 2. niniejszego Regulaminu Sklep odmawia doręczenia informacji tekstowej i/lub wydruku oraz powiadamia o tym Klienta.

REKLAMACJE
1. Reklamacje możliwe są jedynie w sytuacji, kiedy przesyłka nie zostanie doręczona, bądź będzie zniszczona. W przypadku nie dostarczenia przesyłki niezbędne w procesie reklamacyjnym jest pisemne oświadczenie adresata o zdarzeniu.
2. W sytuacji niedostarczenia przesyłki z winy kuriera, wydajemy dokumenty niezbędne, aby Klient złożył w swoim imieniu roszczenie reklamacyjne do firmy kurierskiej. Jako MAGIC FLOWER Kamila Miśniakiewicz dopełniając wszystkich danych zawartych w umowie z Klientem, nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji wystąpienia winy wyłącznie po stronie
kuriera.
3. Odstąpienie od umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, możliwe jest wyłącznie w przypadku wianków. W przypadku kwiatów, nie jest to możliwe, gdyż produkty te posiadają terminy przydatności i są realizowane pod konkretne zamówienie, co oznacza, że nie da się ich wykorzystać w przypadku zwrotu. 
4. W przypadku roszczenia o zwrot pieniędzy z uwagi na stan samych kwiatów, zwracamy wyłącznie koszty kwiatów, bez kosztów pudełka. Jeżeli konsument domaga się zwrotu całości kosztów, musi odesłać pudełko odpowiednio zabezpieczone, w nieuszkodzonym stanie na adres zwrotny.
5. W celu udokumentowania niezgodności towaru z umową, należy do 5 godzin po odebraniu przesyłki wysłać na adres mailowy, bądź mms-em zdjęcie produktu. W przeciwnym wypadku reklamacje nie będą rozpatrywane.
6. W celu udokumentowania niezgodności towaru z umową, należy niezwłocznie po odebraniu przesyłki wysłać na adres mailowy, bądź mms-em zdjęcie produktu. W przeciwnym wypadku reklamacje nie będą rozpatrywane.
7. Reklamacje należy złożyć na : tel. 739 024 911, e-mail: info@magicflower.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014  poz. 827) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 roku do zmiany lub odwołania w całości lub w części.
Dane Firmy
MAGIC FLOWER Kamila Miśniakiewicz
Al. Struga 42
70-784 Szczecin
NIP 8542040655

Scroll to top